Воловецька селищна рада
Закарпатська область

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД - 4

Дата: 06.04.2021 14:36
Кількість переглядів: 929

Фото без опису   Воловецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад в селищній раді:

1. Головний спеціаліст (земл ев порядник) відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, комунального майна, господарства та захисту довкілля.
Вимоги до кандидата:
- стаж роботи по спеціальності в органах місцевого самоврядування та(або) державній службі (посадова особа) не менше 2 років;
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- вища освіта відповідного професійного спрямування (землевпорядкування та кадастр);
- знання діючого законодавства України професійного спрямування;
- вільне володіння державною мовою;
- упевнений користувач ПК, робота з спеціалізованими програмами.

Для участі в крнкурсі кандидатам необхідно подати до селищної ради:
- заяву про участь у конкурсі, де зазначено про ознайомлення заявника із встановленими законом обмеженнями щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дозвіл на оброблення особистих даних;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з додатками;
- капії паспорта або іншого документа що посвідчує особу;

- копія довідки про індивідуальний податковий код;
- копія документа про освіту, підвищення кваліфікації;
- копія військового квитка (для військовозобов"язаних);
- копія трудової книжки;
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

- підтвердження про подання декларації кандидата на посаду;
- два фото 4х6.

Перелік питань для іспиту:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 3. Форма правління в Україні.
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 5. Найважливіші функції держави.
 6. Конституційне право на працю.
 7. Конституційне право на охорону здоров'я.
 8. Обов'язки громадянина України.
 9. Право громадянина України на вибори.
 10. Повноваження Верховної Ради України.
 11. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
 12. Державний бюджет України.
 13. Система адміністративно-територіального устрою України.
 14. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 15. Набуття чинності Конституції України.

2. Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 7. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
 8. Вимоги до поведінки осіб.
 9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 10. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 11. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 13. Антикорупційна експертиза.
 14. Спеціальна перевірка.
 15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

 

3. Питання на перевірку знання

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.
 2. Посади в органах місцевого самоврядування.
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.
 8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.
 10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

4. Питання на перевірку знання

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
 2. Основні принципи місцевого самоврядування.
 3. Система місцевого самоврядування.
 4. Виконавчі органи сільських, селищних територіальних громад.
 5. Сільський, селищний, міський голова.
 6. Староста об’єднаної територіальної громади
 7. Повноваження селищних рад.
 8. Порядок формування рад.
 9. Постійні комісії селищної ради.
 10. Виконавчий комітет селищної ради.
 11. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.
 12. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради.
 13. Право комунальної власності.
 14. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

51. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади начальника відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, комунального майна, господарства та захисту довкілля

 1. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки, що він визначає. Склад будівельного паспорту.
 2. Ким видаються містобудівні умови та обмежується забудова земельних ділянок, склад містобудівних.
 3. Об’єкти та суб’єкти містобудування.
 4. Види містобудівної документації, дати означення.
 5. Планування територій на місцевому рівні.
 6. Генеральний план населеного пункту.
 7. Детальний план території.
 8. Що таке містобудівний кадастр, його призначення.
 9. Проектна документація на будівництво.
 10. Право на виконання будівельних робіт.
 11. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
 12. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів, порядок їх проведення.
 13. Тимчасові споруди для проведення підприємницької діяльності. Порядок отримання паспорту прив’язки тимчасової споруди.
 14. Порядок розроблення та затвердження проекту об’єкта архітектури.
 15. Права архітектора.

 

52. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади головного спеціаліста з інвестування апарату виконавчих органів селищної ради

 1. Пояснити законодавче поняття – інвестиції.
 2. Основи проведення інвестиційної діяльності.
 3. Об'єкти інвестиційної діяльності.
 4. Суб'єкти інвестиційної діяльності.
 5. Права суб'єктів інвестиційної діяльності.
 6. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.
 7. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
 8. Державна експертиза інвестиційних проектів.
 9. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності.
 10. Захист інвестицій.
 11. Умови припинення інвестиційної діяльності.
 12. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності.
 13. Грантові кошти.
 14. Пошук грантових програм та конкурсів.
 15. Підготовка проектної заявки на отримання грантових коштів.

 

53. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади головного спеціаліста-бухгалтера фінансового відділу

 1. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.
 2. Види міжбюджетних трансфертів.
 3. Види порушень бюджетного законодавства.
 4. Бюджетний період, бюджетна класифікація.
 5. Складання бюджетного запиту.
 6. Склад доходів місцевих бюджетів.
 7. Стадії та учасники бюджетного процесу.
 8. Місцеві податки та збори.
 9. Плата на землю (земельний податок).
 10. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 11. Принципи бюджетної системи.
 12. Складові частини бюджету.
 13. Бюджетні призначення та асигнування.
 14. Складання річної звітності.
 15. Порядок використання коштів освітньої субвенції.

 

54. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади головного спеціаліста по комунальному майну, благоустрою, ЖКГ

 1. Визначення житлово-комунальних послуг.
 2. Норми споживання комунальних послуг.
 3. Управитель багатоквартирного будинку.
 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.
 5. Перелік житлово-комунальних послуг.
 6. Застосування соціальних нормативів при наданні житлово-комунальних послуг.
 7. Договори про надання житлово-комунальних послуг.
 8. Визначення благоустрою населених пунктів.
 9. Система благоустрою населених пунктів.
 10. Повноваження селищних рад у сфері благоустрою населених пунктів.
 11. Повноваження виконавчих органів селищних рад у сфері благоустрою населених пунктів.
 12. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів.
 13. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою.
 14. Організація благоустрою населених пунктів.
 15. Правила благоустрою території населеного пункту.

 

55. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади головного спеціаліста відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді і спорту

 1. Види та форми здобуття освіти.
 2. Невід’ємні складники системи освіти та рівні освіти.
 3. Повна загальна середня освіта.
 4. Освітній округ; опорний заклад освіти.
 5. Управління закладом освіти.
 6. Зовнішнє незалежне оцінювання.
 7. Атестація та сертифікація педагогічних працівників.
 8. Фінансування повної загальної середньої освіти.
 9. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
 10. Інституційний аудит.
 11. Права і обов’язки засновника закладу освіти.
 12. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.
 13. Академічна доброчесність.
 14. Ліцензування освітньої діяльності.
 15. Права та обов’язки здобувачів освіти.

 

56. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади

начальника служби у справах дітей

 1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей (ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 3. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 4. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 5. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (ст. 13 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 6. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (ст. 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 7. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 8. Органи опіки та піклування (ст. 11 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 9. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ст. 26 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 10. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 11. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейний Кодекс України).
 12. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс України).
 13. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 Сімейний Кодекс України).
 14. Управління майном дитини (ст. 177 Сімейний Кодекс України).
 15. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 Сімейний Кодекс України)

57. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади

Головний спеціаліст (робота зі ЗМІ).

 1. Що таке Єдиний веб-портал?
 2. У якому домені має бути розміщений Єдиний веб-портал (офіційний веб-сайт)?
 3. Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого    самоврядування та їх функції.
 4. Як має виглядати посилання на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади?
 5. Терміни оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади та органів місцевого    самоврядування?
 6. Що таке масова інформація та її засоби?
 7. Що має забезпечувати Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та органів місцевого    самоврядування?
 8. Що забезпечують функціональні можливості порталу?
 9. Основні завдання адміністратора веб - порталу.
 10.  Що таке персональний електронний кабінет?
 11. Яким чином здійснюється інформаційне  наповнення  Єдиного  веб-порталу органів виконавчої влади та органів місцевого    самоврядування?
 12. Яка інформація розміщується на Єдиному веб-порталі (офіційному веб-сайті)?
 13. Форми підготовки та оприлюднення інформації:
 14. Що таке брифінг?
 15. Що таке пресконференція?

58. Питання для складання іспиту

при проходженні конкурсу на заміщення посади

Головний спеціаліст-землевпорядник відділу архітектури, містобудування, земельних відносин, комунального майна і господарства та захисту довкілля.

1. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність (ст. 117).
2. Конфіскація земельної ділянки (ст. 148).
3. Порядок вилучення земельних ділянок (ст. 149).
4. Право власності на землю держави (ст. 84).
5. Порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок (ст. 151).
6. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок (ст. 155).
7. Землі залізничного транспорту (ст. 68).
8. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах (ст. 61).
9. Визначення земель житлової та громадської забудови (ст. 38).
10. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку (ст. 87).
11. Право оренди земельної ділянки (ст. 93).
12. Види права земельного сервітуту (ст. 99).
13. Порядок встановлення і дія земельного сервітуту (ст. 100, 101).
14.    Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам (ст.123).
15.    Порядок продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам (ст. 128).

   Документи приймаються включно до 06 травня 2021 року за адресоою: смт Воловець, вул. Пушкіна, 7 (2-й поверх, приймальня).
   Телефон для довідок (03136) 22 033, секретар селищної ради Кризина Світлана Андріївна.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь