Воловецька селищна рада
Закарпатська область

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ГРОМАДИ

Дата: 02.04.2024 14:02
Кількість переглядів: 418

Фото без описуОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ГРОМАДИ

 

Відповідно до ст. ст. 30, 42, 50, 59 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве  самоврядування в Україні», ч. 5 ст. 13 Закону України від 14.05.2015 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови КМУ від 05.09.2018 №712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», на підставі рішення виконавчого комітету Воловецької селищної ради від 29.02.2024 року №691 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Воловецької селищної громади, затвердження конкурсної документації, складу конкурсної комісії та Положення про неї», з метою підготовки та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління будинком, виконавчий комітет Воловецької селищної ради повідомляє про наступне.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Воловецької селищної ради, 89100 Закарпатська область,

с. Воловець, вул. Героїв України, 7.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

Ганна Василівна БИРАК - начальник відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, комунального майна, господарства та захисту довкілля, тел. (03631) 22 033.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку – 35 балів;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – 15 балів;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 15 балів;

- фінансова спроможність учасника конкурсу – 15 балів;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 20 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»):

- для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період, а саме: «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (форма № 1) за попередній рік та останній звітний період поточного року; «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (форма № 2) за попередній рік та останній звітний період поточного року; «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3) за попередній рік та останній звітний період поточного року;

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

- оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном;

- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал довідки учасника у довільній формі про фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (в т.ч. - оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність коштів).

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

-  оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію  про персонал із наданням відповідних документів, наприклад, проект штатного розпису, накази про призначення працівників та/або копії договорів щодо залучення співвиконавців;

- довідка із таким текстом, який зазначається в обов'язковому порядку: «Учасник конкурсу гарантує, що в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та іншими актами законодавства України, усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено в конкурсній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи не притягнення до встановленої законодавством відповідальності тощо), надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (у т. ч. збору, зберігання і поширення), дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки зазначених персональних даних Організатором конкурсу з метою проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків Воловецької селищної громади в обсягах і в порядку, визначених чинним законодавством України, а також були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб.»;

- обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

- оригінал довідки учасника у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з врахуванням досвіду засновників та наданням копій підтверджуючих документів;

- оригінали, або засвідчені належним чином документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року). Таким документом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 1010 «Деякі питання професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» є відповідний кваліфікаційний сертифікат.

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління (згідно з п.3 цієї конкурсної документації) з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій».

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено "Конкурсна пропозиція на конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Воловецької селищної ради", № об’єкта конкурсу, вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника - вказувати окремо кожну адресу), код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до Об’єктів конкурсу та огляд будинків буде проводитись за домовленістю з учасниками конкурсу. 

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це конкурсну комісію не пізніше ніж за два дні до огляду. 

6. Інформація про:

- наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: 91 502,02 грн. (станом на 01.04.2024 року).

- невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: невиконані зобов’язання відсутні.

 7. Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Місце надання конкурсної документації учаснику: 89100 Закарпатська область, смт Воловець, вул. Героїв України, 7.

8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу, чи надсилається поштою конкурсній комісії, у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні  номери телефонів учасника  конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 89100 Закарпатська область, смт Воловець, вул. Героїв України, 7.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій:

До 16:00 год. 13.05.2024 р.

9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: виконавчий комітет Воловецької селищної ради  89100 Закарпатська область, смт Воловець, вул. Героїв України, 7, сесійна зала, 3 поверх.

Дата та час: 14.05.2024 р. о 10:00 год.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь